Dolní Roveň
Obec Dolní Roveň

Důležité upozornění. Věnujte prosím pozornost NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY.

Nařízení naleznete níže na úřední desce OÚ Dolní Roveň

Charakteristika území

Historický vývoj obce

Nynější obec Dolní Roveň se skládá ze čtyř sloučených obcí, a sice Dolní Rovně, Horní Rovně, Komárova a Litětin. Původní název obce Waltersdorf se odvozuje pravděpodobně od německého kolonizátora, asi z 1.pol.13 . stol. Z této doby ( r.1336) pochází i první písemné zprávy o obci. Původní centrum obce bylo v nynější části Horní Rovně, kde bývala rychta s “vejsadní krčmou“, což se v podobě hostince s kulturním domem dochovalo dodnes. Farní kostel sv. Kateřiny se poprvé připomíná r. 1349, tehdy se též poprvé objevuje český název vesnice, který se potom udržel nadále. Dnešní kostel v Horní Rovni byl postaven na místě dřevěného r. 1697 - 1699. Zvonice je z r.1799. Pro život obce měla význam obecná a pokračovací škola ( škola při faře doložena již r. 1635,v letech 1703 - 1875 samostatná dřevěná školní budova, kdy byla postavena zděná školní budova). Roku 1899 byla zřízena železniční stanice.

František Udržal (*3.1.1886 v Dolní Rovni, +25.4.1938) nejvýzačnější rodák obceZ významných rodáků třeba připomenout Františka Udržala (nar. 1866 v čp. 81), významného českého politika konce 19. a první poloviny 20. století. Celoregionální význam měl národohospodář a politik František Voženílek (nar. 1843).

Komárov - kostel sv. Petra a PavlaČást Komárova patřila zřejmě sezemickému klášteru, část byla samostatným zemanstvím (první dochovaná zpráva až z r. 1454), část patřila jiným držitelům. V 16. stol. se celá vesnice postupně dostala k pardubickému panství.

Kostel sv. Mikuláše se připomíná r. 1350 jako filiální ke kostelu v Rovni. Původně dřevěný kostel byl přestavěn v letech 1867 - 1877. Z výbavy je nejstarší obraz sv. Mikuláše z r 1688.

 

 

Přírodní podmínky

Území zastavěné části obce Dolní Roveň se nachází v nadmořské výšce 228 - 242 m, což při délce obce cca 8 km znamená téměř rovinné území.

Klimatologie

Klimaticky leží oblast Dolní Roveň na rozhraní teplé a mírně teplé oblasti. Průměrná denní teplota za rok je 8,2°C. Počet ledových dní v roce je 32,4. Počet mrazových dní 99,9. Průměrný počet dní se silným větrem a vichřicí je 30/rok. Promrzání půd v normálních zimách je 30 cm, v tuhých zimách 80cm., průměrné roční srážky 600 mm/rok.

Geologie

Dolní Roveň patří k území české křídové oblasti. Křídové sedimenty jsou reprezentovány svrchnoturonskými - coniackými slínovci, které jsou zakryty kvarterními sedimenty. Povrch slínovců lze očekávat v hloubce kolem 2 metrů. Podzemní voda vytváří souvislou hladinu nad nepropustným křídovým podložím - lze ji tedy očekávat v hloubce 1 - 2 m pod povrchem terénu.

Geomorfologie

Povodí Lodrantky měří k ústí 45,78 ha, 355 denní voda zde je 0,06 m3/s, stoletá voda 26 m3/s . Povodí Zadní Lodrantky měří 31,49 km2 - 355 denní voda je 0,04 m3/s a stoletá voda 18 m3/s.

 

Občanské vybavení

ŠKOLSTVÍ

 • Základní škola: Masarykova základní škola Dolní Roveň je úplnou základní školou.  Má dvě budovy. Ve starší budově, Horní Roveň 76, je umístěn 1. až 4. ročník a školní družina. V novější budově, Dolní Roveň 200, sídlí ředitelství, 5. až 9. ročník a školní kuchyň s jídelnou. Škola poskytuje základní vzdělání asi 210 dětem v 1. až 9. ročníku podle vlastního učebního dokumentu ŠVP pro ZV TEREZKA.
 • Mateřská škola v Dolní Rovni se nachází vedle základní školy a obsahuje 3 základní oddělení s kapacitou cca 70 dětí, s možností využití školkového hřiště a multifunkčního sportoviště za mateřskou školou.


KULTURA

 • Kulturní sál u budovy požární zbrojnice v Dolní Rovni
 • Kino sál Dolni Roveň: víceúčelový sál v objektu sokolovny z roku 1932 využívaný i pro taneční zábavy, kulturní programy s kapacitou cca 200 míst.
 • Kulturní dům v Horní Rovni s dostatečnou kapacitou a plochou 200 m2.
 • Veřejná knihovna - v Horní Rovni u kostela v samostatném objektu
 • - v Dolní Rovni v budově Obecního Úřadu


SPORT

 • Dolní Roveň: Tělocvična v sokolovně, sprtovní areál za sokolovnou, víceúčelové hřiště za mateřskou školou
 • Horní Roveň: plocha na kluziště a tenisový kurt za prodejnou
 • Litětiny: fotbalové a volejbalové hřiště, koupaliště, cvičiště pro psy


ZDRAVOTNICTVÍ

 • Dolní Roveň: zdravotní středisko s 2 lékařskými pracovišti (dětské, obvodní) a lékárna


Obec Dolní Roveň se nachází v Polabské nížině asi 15 km východně od Pardubic. Charakter obce je zemědělský. Skládá se ze čtyř sloučených obcí: Dolní Roveň, Horní Roveň, Komárov, Litětiny. Obec má necelé dva tisíce obyvatel a rozprostírá se podél toku řeky Lodrantky v délce asi 8 kilometrů.

Kontakty

Obecní úřad Dolní Roveň
Dolní Roveň 1
533 71 Dolní Roveň
tel.: +420 466 688 182
mobil: +420 703 140 449
starostka:
+420 466 688 264
email:
obec@dolniroven.cz
podatelna@dolniroven.cz

Kontakty

Obecní úřad Dolní Roveň
Dolní Roveň 1
533 71 Dolní Roveň
tel.: +420 466 688 182
mobil: +420 703 140 449
starostka:
+420 466 688 264
email:
obec@dolniroven.cz
podatelna@dolniroven.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
1
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
1

Mobilní aplikace

appGoogle playApp Store

Facebook

Jsme na Facebooku
obec Dolní Roveň

ZDE...

Facebook