Obsah

Zpět

Nabídka pronájmu pozemku k.ú. Komárov

Nabídka pronájmu pozemku

Žadatelé uplatní své žádosti k pronájmu pozemků písemně na adresu Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů po datu zveřejnění nabídky. Formulář žádosti je k dispozici na našich webových stránkách http://www.spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni.

Vyvěšeno: 2. 8. 2017

Datum sejmutí: 2. 10. 2017

Zodpovídá: Věra Motyčková

Zpět