Obsah

Zpět

Nabídka pozemků k pronájmu k.ú Komárov u Holic

Nabídka pozemků k pronájmu  zde ke stažení

 

Žadatelé uplatní své žádosti k pronájmu pozemků písemně na adresu Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů po datu zveřejnění nabídky. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách http://www.spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni.

Vyvěšeno: 1. 11. 2017

Datum sejmutí: 2. 1. 2018

Zodpovídá: Věra Motyčková

Zpět