Obsah

Zpět

Nabídka pozemků k pronájmu K.ú. Komárov

Nabídka pozemků k pronájmu zde ke stažení

 

Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice


Nabídka pozemků k pronájmu

Žadatelé uplatní své žádosti k pronájmu pozemků písemně na adresu Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů po datu zveřejnění nabídky. Formulář žádosti je k dispozici na našich webových stránkách http://spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni.

(IDDS: z49per3)

Vyvěšeno: 1. 2. 2017

Datum sejmutí: 3. 4. 2017

Zodpovídá: Věra Motyčková

Zpět