Obsah

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích

Typ: ostatní
volby do zastupitelstva obce

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích dne 8.11.2018 zveřejnil na úřední desce Usnesení ve věci navrhovatele p. Lohniského o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva obce Dolní Roveň s tím, že návrh se zamítá. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí bude do 15-ti dnů svoláno ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dolní Roveň.


Vytvořeno: 8. 11. 2018
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018 14:55
Autor: Věra Motyčková