Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ ROVEŇ

Územní plán Dolní Roveň

Výkres predpokládaných záborů půdních fondů

Výkres zákl.členění území

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Hlavní výkres

Hlavní výkres technická infrastruktura

Hlavní výkres technická infrastruktura-vodní hosp.

Výkres veřejně prospěš. staveb, opatř. a asanací